Publisert

Wetrok Masselinn

Miljøvennlige engangs mopper-/kluter.

I 2014 sertifiserte Research ant Testing Institute for Facility Management at Masselin moppene-/klutene er veldig effektiv mot bakterier og har en veldig god rengjørings evne.

Dessuten er produktene fra august 2019 fått miljø merkingen Cradle to Cradle Bronze som er en av verdens strengeste ekologiske miljø sertifisering.
Men hva handler grunntankene i Cradle to Cradle om?

”Vegg til Vegg ” er den norske benevningen på Cradle to Cradle-filosofien. Det enkle prinsippet er at allt som taes fra naturen for å lage produkter skal føres tilbake dit igjen. Det finns to kretsløp for tilbakeføring: det biologiske kretsløpet og det tekniske kretsløpet. Alla produkter med en Cradle to Cradle – sertifisering må være utformet for å kunne tilbakeføres til kretsløpet etter bruk og kan gjenvinnes.

De to kretsløp i korthet

Biologisk kretsløp

Forbruksvarer (f.eks. kosmetikk) utformes på en slik måte at det kan tilbakeføres til de biologiske kretsløpet og gjenbrukes helt og holdent. De blir till kompost eller andre næringsinnhold som blir til nye produkter. Effekt: Avfallet fra et gammelt produkt blir till næringsinnhold til en nytt produkt.

Teknisk kretsløp

Konsumvarer (f.eks. tv-apparater) som har oppfylt sin funksjon sortert på tekniske næringsstoffer og resirkuleres i sein helhet og bir til nye konsumvarer. Effekt: Gjennom returnerings system blir materialene tilbakeført i kretsløpet.

Alla Masslinn-kluter-/mopper (unntatt for Masslinn orange) er Cradle to Cradle-sertifisert. Alle sertifiserte Masslinn-kluter (unntatt for Masslinn-2000-rullen) skal tilbakeføres till det biologiska kretsløpet ettersom fibrene er av 100 % naturligt urspring (viskos).

Kriterier: Hvilke krav må produsenten oppfylle for en sertifisering?

For Cradle to Cradle er ikke bare de ekologiska aspekterna relevanta men også de sosiale. For sertifiseringen klassifiseres hvert produkt i følgende fem kategorier.

1. Materiell hygiene:

Er innholdet ufarlig for mennesker og dyr? Til hvilket kretsløp kan de tilbakeføres til?

2. Gjenbruk av brukte materialer:

Er produktet biologisk nedbrytbart eller kan det gjenvinnes som en del av det biologiske eller tekniske kretsløp. Hvor stor andel av produktet kan gjenvinnes?

3. Fornybar energi og CO2 – håndtering:

Hvor mye energi forbrukes under produksjonen? Hvor stor del er fornybar energi? Klimakompanserer produsentene CO2 utslipp?

4. Ansvarlig vann forvaltning:

Henter produsenten vannet som brukes i produksjonen på et ansvarlig sett?

5. Sosialt ansvar:

Følger produsenten sosiale prinsipper og kontrolleres disse av en tredje part?

Et produkt får en sertifisering i hver kategori. Den laveste sertifiseringsnivå som oppnås er avgjørende for det totala bedømmingen. Det finnes fem nivåer: Bas, bronse, sølv, gull og platina. Masslinn har fått bronse sertifiseringen. Dermed må produsenten bevist arbeider for å forbedre sine produkter slik at de sertifiseres på nytt og forhåpentligvis oppnår et bedre nivå.
Wetrok ser bronse nivået som det første viktige steget mot  Cradle to Cradle – prinsippet og som en motivasjon til å forbedre produktene ytterligere og dets miljøpåvirkning.

Cradle to Cradle – er mer enn et miljø merking.

Cradle to Cradle det nya miljø merkingen med stort M.
Till forskjell fra miljø merkinger som baseres på eksakte kriterier etterstreber Cradle to Cradle en helhets bedømming av produkter. Prinsippet om en kretsløps økonomi er potensielt uendelig og skiller seg mye fra klassisk produkt og forpakning gjenvinning.

FIGR-sertifisert: ikke bare miljøvennlig men meget effektivt.

Masslinn mopper-/klutene er ikke bare miljøvennlig men gir et utmerket rengjørings resultater.
Forsknings- og testinstitutet for Facility Management (FIGR) har testat hvor effektive Masslinn moppene-/klutene er og kom frem til følgende: Om kundene bruker Masslinn-moppene-/klutene før en våt rengjøring eller desinfeksjon oppnår de den høyeste fjerning av bakterier og får det beste rengjørings resultatet ( over 90% smuss fjerning )

Olje impregnert engangsmopp i viskos. Bergente for grovere smuss og støvbinding. Passer for større områder.
Olje impregnert engangsmopp i viskos. Bergente for fint støv og bygg støv. Passer for mellom store områder.

Olje impregnert engangsmopp i viskos. Konstruert for bruk på sykehus, helsehus etc.
Lim impregnert engangs mopp i viskose med høy oppsamlings egenskaper.  Passende for rengjøring av store flater. Tar også opp mindre vannmengder.

Ønsker du mer informasjon, tilbud eller en uforpliktende besøk-/demo. Ta kontakt med oss på telefon: +47 465 22 223, eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg så hurtig som mulig.