Inntak og reduksjon

Kategori:Beskrivelse

Inntak og reduksjon. Se bilde under.