Støvsugere for farlig støv

Sikkerhetsklassifiserte støvsugere eliminerer helsefarlig støv, og beskytter brukere som blir utsatt for respirabelt støv eller annet helsefarlig støv. Når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen og faren for farlig støv, er tre klasser med støv ansett for å være en helserisiko: L (lav risiko), M (middels risiko) og H (høy risiko). Farlig støv krever høyeste sikkerhetsnivå H for å sikre maksimalt helsevern. Ønsker dere hjelp med valg av riktig støvsugere for farlig støv ta kontakt med oss på telefon 918 19 800 eller benytt vårt kontakt skjema Kontakt oss.