Leie

En enkel måte å holde maskinparken moderne.

Ved investering i nytt utstyr vil det være mange forhold å ta hensyn til.

All kapital koster og det gjelder å finne den løsningen som er best egnet for din virksomhet. Ved anskaffelser og investeringer som finansieres ved lånefinansiering i bank eller ved bruk av egenkapital vil hele kjøpesummen betales i forkant og utstyret blir bokført som en eiendel.

Dette vil påvirke bedriftens likviditet og ofte også bedriftens mulighet for ytterligere opplåning i bank på et senere tidspunkt.

Leiefinansiering av utstyret vil gi  bedriften en rekke fordeler. Dette vil være et forhold mellom dere som leietaker, leverandør av utstyret og finansieringsselskapet.

Ved leie vil dere kun betale for bruksretten til utstyret, og investeringen påvirker ikke investeringsbudsjettet.

Vi tilbyr flere ulike leie alternativer tilpasset deres behov.

Ønsker du mer informasjon om våre leie løsningen. Fyll ut skjemaet under eller ring oss på telefon 918 19 800