Mobile varmtvannsvaskere

Med varmtvann rengjør høytrykksvaskere enda bedre enn en maskin med samme trykk og kaldtvann. Høy vanntemperatur fjerner fett og oljer effektivt uten bruk av kjemikalier. Våre varmtvannsvaskere kjennetegnes av høy ytelse, innovativ teknologi og maksimal brukervennlighet. Nilfisk MH-serien var den første serien med varmtvannsvaskere i bransjen til å implementere EcoPower brennersystemet som gir høyere effektivitet, reduserte utslipp og drivstoffkostnader. Vi leverer våre produkter til kunder i hele landet uten fordyrende mellomledd. Ønsker dere råd-/hjelp med valg av riktig varmtvannsvaskere kontakt oss på telefon 918 19 800 eller benytt vårt kontakt skjema Kontakt oss.

Effekten av rengjøring med varmt vann

Over hele verden blir rengjøringsansatte bedt om å rengjøre flere overflater raskere og mer effektivt – varmtvann er et av de kraftigste verktøyene som finnes.

I likhet med oppvask hjemme gir varmtvannsrengjøring bedre og raskere resultater i kommersielle og industrielle bruksområder.

I samarbeid med wfk – Cleaning Technology Institute har vi gjennomført tester som sammenligner høytrykksvasking med varmt og kaldt vann og funnet at varmtvann på tvers av alle bruksområder reduserte rengjøringstiden med gjennomsnittlig 40%. I noen tilfeller, slik som de som involverte fett og olje, var varmtvannsrengjøringen fire ganger mer effektiv enn rengjøring med kaldt vann. Det betyr en reduksjon i rengjøringstiden på 75 %. Bruk av varmt vann reduserer også tørketiden etter rengjøring, slik at rengjorte områder og artikler er tilgjengelige tidligere.

Hygiene – redusert antall bakterier og virus Rengjør og eventuelt desinfiser, avhengig av nødvendig rengjøringsnivå. Dette er to trinn som stopper spredningen av virus og bakterier, som kan være skadelig for menneskers og dyrs helse. Effektiviteten til det andre trinnet avhenger delvis av hvor godt du har utført det første.

Varme er en nøkkelfaktor i kampen mot bakterier. En studie utført av Thuring State Office for Agriculture viste at rengjøring med kaldt vann ikke hadde noen innvirkning på bakterienivået. En økning av temperaturen til 60˚C reduserte imidlertid bakteriekolonier med 90%. Ved 80˚C ble bakteriekoloniene redusert med 97%, og ved 155˚C ble de fullstendig eliminert.

Bærekraft – lavere ressursforbruk Og endelig reduserer varmtvannsrengjøring ressursforbruket på tre måter.

Vann – fordi varmt vann reduserer rengjøringstiden, kreves det mindre vann. Vi kan også overføre tidsbesparelsene til ressursbesparelser – for hver 1000 liter vann som trengs til rengjøring med kaldt vann, vil rengjøring med varmt vann spare minst 400 liter.

Energi – kortere rengjøringstid reduserer også energiforbruket.

Kjemikalier – i noen tilfeller kan varmt vann redusere eller eliminere behovet for vaskemiddel, fordi varmen er tilstrekkelig til å fjerne smuss. Hvis du desinfiserer, må du likevel bruke et egnet desinfeksjonsmiddel for dette trinnet, men du vil redusere mengden kjemikalier som trengs totalt.