Pulserende lasere vs CW lasere

Pulserende laser vs kontinuerlig laser (CW)

Pulserende laser vs kontinuerlig laser (CW). Hva er forskjellene mellom kontinuerlig bølge laser og pulserende laser for rengjøring? La oss foreta en sammenligning av pulserende laser og CW laser.

CW laser

En CW laser virker laserstrålen kontinuerlig på overflaten av objektet, derfor vil varmen hele tiden samle seg på overflaten og gjøre overflatetemperaturen stiger veldig høyt på kort tid. For eksempel ved rengjøring av maling på en båt ved en 3000W CW laser vil overflatetemperaturen stige opp til 376°C i løpet av få sekunder. Hvis gjenstanden er liten og tynn, kan den få deformasjon etter behandling med en CW-laser. CW laseren vil derimot være et meget godt valg når det er snakk om rensing av store stålkonstruksjoner, rør osv. fordi de har store volum, rask varme spredning og lave krav til underlags skader.

Pulserende laser

En pulserende laser bestråler overflaten av objektet med en diskontinuerlig pulserende laserstråle av en viss Frekvens. Den har en høy toppeffekt, noe som gjør at den raskt kan fordampe flekkene på overflate på kort tid (nanosekund-grad). Fordi det er diskontinuerlig, vil det ikke være mer varme akkumulert på overflaten og ingen skade på grunn materialet. Derfor brukes ofte pulslaser til rengjøring av bildeler, verktøy, instrumenter, antikviteter etc. En pulsfiber laser oppnår en presis rengjørings effekt.

bølge laser vs pulserende laser

Definisjon og prinsipp

1. Hvis en modulator legges til laseren for å generere et periodisk tap, kan en del av utgangen være valgt fra så mange pulser som kalles en pulserende laser. Enkelt sagt, laserlyset sendte ut av den pulserte laseren er stråle for stråle. Det er en mekanisk form som en bølge (radiobølge/lys bølge osv.) som sendes ut samtidig.

2. I en CW laser sendes lyset vanligvis ut én gang på en rundtur i hulrommet. Fordi hulrommet lengden er vanligvis i området fra millimeter til meter, den kan sende ut mange ganger per sekund, som kalles en kontinuerlig bølge laser. Enkelt sagt sender CW laseren ut kontinuerlig. Laseren pumpe kilden gir kontinuerlig energi for å generere laser utgang i lang tid.

Funksjoner

1. Gjennom eksitasjonen av arbeids stoffet og den tilsvarende laser utgangen kan CW laser fortsette i en kontinuerlig modus i veldig lang tid.

2. Puls laseren har stor utgangseffekt, den er velegnet for laser merking, skjæring, rensing, avstandsmåling etc. Fordelen er at den totale temperaturstigningen til arbeidsstykket er liten og faren for deformasjonen av arbeidsstykket er minimale.

Arbeidsmetoder

1. Arbeids modusen til den pulserende laseren refererer til modusen som utgangen til laseren er i diskontinuerlig og fungerer kun én gang med et visst intervall.

2. Arbeids modusen til kontinuerlig bølge laser (CW) betyr at laser utgangen er kontinuerlig, og utgangen blir ikke avbrutt etter at laseren er slått på.

Utgangseffekt

1. Den pulserende laseren har stor utgangseffekt.

2. Utgangseffekten til kontinuerlige bølgelaseren (CW) er generelt relativt lav.

Toppkraft

1. CW lasere kan generelt bare oppnå størrelsen på sin egen kraft.

2. Den pulserende laseren kan oppnå mange ganger sin egen kraft.

Slitedeler og vedlikehold

1. Maskinene er tilnærmet vedlikeholdsfrie, men laser linsen og luft inntaket må renses, støvsuges periodisk. Ingen forbruksvarer er nødvendig.

CW Laser VS Pulserende Laser Rengjørings effekt

CW Laser VS Pulserende Laser Rengjørings effekt

Laser rengjøring er en ny teknologi for overflate rengjøring av materialer som kan erstatte tradisjonelle metoder som sliping, sandblåsing og høytrykk rengjøring.

Essensen av laser rengjøring er å bruke egenskapene til høy laser energitetthet for å ødelegge forurensningene festet til overflaten uten å skade underlaget. Laseren rengjøring mekanisme kan deles inn i to kategorier: en er å bruke forskjellen i absorpsjons hastighet av forurensninger og underlaget til en viss bølgelengde av laser energi slik at laser energien kan absorberes fullt ut. Forurensningene absorberes oppvarmes for å utvide eller fordampe. Den andre typen er at det er liten forskjell på laseren absorpsjons hastighet mellom underlaget og forurensningen. En høyfrekvent puls med høy effekt laser brukes til å påvirke overflaten av objektet, og sjokkbølgen får forurensningen til sprenges og skilles fra overflaten av underlaget.

Innen laser rengjøring har fiber laser blitt det beste valget på grunn av sin høyere pålitelighet, stabilitet og fleksibilitet. Som de to hovedkomponentene i kontinuerlige fiber lasere og pulserende fiber lasere inntar en dominerende posisjon i henholdsvis makroskopisk material behandling og presisjons materiale behandling. Fjerning av rust, maling, olje og oksid lag på metalloverflater er for tiden mest utbredt brukt felt for laser rengjøring.

Under de samme strømforholdene er rense effektiviteten til pulserende lasere mye høyere sammenlignet med kontinuerlige bølge lasere (CW). Pulserende lasere kan bedre kontrollere varme tilførselen og forhindre at substrat temperaturen blir for høy eller mikro smelter.

Den kontinuerlige bølge laser (CW) har en fordel i pris og kan gjøre opp for “gapet” i effektivitet med pulsed lasere ved å bruke høy effekt lasere, men høyeffekts CW-lasere har større varme tilførsel og kan gi økt potensiell skade på underlaget.

Derfor er det grunnleggende forskjeller mellom de to i applikasjons scenarier. Pulserende laser har en høy presisjon og gir mindre oppvarming av underlaget. Kontinuerlig bølge lasere (CW) benyttes der kravene til “skade/oppvarming” av underlaget ikke er så høyt. Som feks. store stålkonstruksjoner, rør etc.